ˆ

Zasiłek pielęgnacyjny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zasiłek pielęgnacyjny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-06-22 12:09:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zasiłek pielęgnacyjny

 
1. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456)
Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. poz. 3.)
 
2.MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - Dział – Świadczenia rodzinne (pok. 108, parter)
 
telefon: 068 475-56-57)
poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek – czwartek 7.00 – 15.00
piątek 7.00 – 14.00
 
Kontakt
tel. 068 475-56-57

 
 
3. INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O ZASIŁEK PIELEGNACYJNY
 
Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielegnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 
2. Zasiłek pielegnacyjny przysługuje:
1) niepełnopsrawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje sie orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) osobie, która ukończyła 75 lat.
 
3.  Zasiłek pielegnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
 
4. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie.
 
5. Zasiłek pielegnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
 
5a. Osobom, o których mowa w ust. 2 i 3, zasiłek pielegnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
6. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
 
 
 
Osoby ubiegające się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego składają wniosek z następującymi dokumentami:
 
orzeczenie dotyczące niepełnosprawności - (kopia jednego z dokumentów wymienionych niżej)
 • orzeczenie o niepełnosprawności - dotyczące dzieci w wieku do ukończenia 16 roku życia wydane w trybie określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

  albo
   
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, co oznacza dokumenty orzekające o:
 • niepełnosprawności w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • całkowitej niezdolności do pracy orzeczonej na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • zaliczeniu do II grupy inwalidów,

  albo
   
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, co oznacza dokumenty orzekające o:
   
 • niepełnosprawności w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczonej na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczonej na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji orzeczonej na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • dokument potwierdzający wiek w przypadku osoby, która ukończyła 75 lat- kopia,
   
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wnioskodawcy- kopia ,
 • upoważnienie do złożenia wniosku - jeżeli osoba ubiegająca się składa wniosek o zasiłek pielęgnacyjny dla osoby pełnoletniej, której nie jest opiekunem prawnym -oryginał,
 • upoważnienie do odbierania zasiłku pielęgnacyjnego dla osoby pełnoletniej, której nie jest opiekunem prawnym- oryginał,
 • karta pobytu w przypadku cudzoziemca zamieszkującego z członkami rodziny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej- kopia,
 • dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Zielona Góra w przypadku braku zameldowania na pobyt stały lub czasowy -kopia 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Kubicki Data wytworzenia informacji: 2007-06-22 12:09:16
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Kubicki Data wprowadzenia do BIP 2007-06-22 12:09:16
Wprowadził informację do BIP: Robert Kubicki Data udostępnienia informacji: 2007-06-22 12:15:36
Osoba, która zmieniła informację: Wioletta Grabowska Data ostatniej zmiany: 2014-02-07 12:56:27
Artykuł był wyświetlony: 2680 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu